Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar Norrköpings kommun för agerandet i fallet med den treåriga flickan Esmeralda. Generaldirektören Sofia Wallström kallar händelsen "ett kapitalt misslyckande från samhällets sida", eftersom flickan inte fick det skydd hon behövde. Anna Kaldal, professor i processrätt, tror att ett av skälen till socialnämndens agerande kan vara att de har feltolkat kammarrättens dom.

– Det handlar om att höja kompetensen hos socialnämnderna när det gäller juridiken, att skjuta till ytterligare medel till den sociala barnavården samt att utreda om det går att förenkla lagstiftningen och ytterligare förtydliga barnets rätt, säger Anna Kaldal i en intervju med SvD.

Läs artikeln "Professor om Lilla Hjärtat-fallet: ”Ett haveri” som publicerades i SvD den 13 oktober 2020.

 

Om Anna Kaldal

Anna Kaldal är professor i processrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.  Hon forskar inom ämnena brott mot barn och sexualbrott mot vuxna.

Anna Kaldal undervisar på grundkursen i processrätt samt specialkurserna Förundersökning, Straffprocess och Rättspsykologi. Vid sidan av detta föreläser och undervisar hon på utbildningar för anställda inom rättsväsende och socialtjänst.