Överåklagare i fallet med Teliascheferna var ingen mindre än Gunnar Stetler - chef för Riksenheten mot korruption. Han tog själv beslutet att leda den känsliga utredningen i och med att Sveriges internationella anseende stod på spel med de grova anklagelserna, men påstås nu i efterhand ha skött utredningen på ett märkligt och rättsosäkert sätt. 

Claes Sandgren, professor emeritus i civilrätt vid Stockholms universitet, berättar i Uppdrag granskning om vilken viktig roll överåklagaren Gunnar Stetler hade i sitt förtroendeuppdrag. Han menar att det mycket väl hade kunnat leda till en fällande dom mot Teliacheferna om alla händelser hade tagits upp i åtalet. På frågan om vad den här nya betalningen hade kunnat öppna upp för möjligheter svarar han:

– Så som det beskrivs här så skulle brottet Handel med inflytande kunna vara tillämpligt. Sen måste man naturligtvis göra en bedömning av bevisvärdet av de här uppgifterna, men om vi fortfarande håller oss på ett principiellt plan så talar ju det för att man skulle kunna få en fällande dom på den grunden vad det gäller just denna betalning.

Handel med inflytande regleras i svensk straffrätt i brottsbalken 10 kap. 5 d§. Straffet för handel med inflytande av normalgraden är böter eller fängelse i högst två år.


Se SVT's Uppdrag granskning "Telia och hemligheterna" från den 16 september 2020.

 

Om Claes Sandgren

Claes Sandgren

Claes Sandgren är professor emeritus i civilrätt vid Stockholms universitet och tidigare dekanus för Juridiska fakulteten. Han har gett ut en mängd publikationer i bland annat immaterialrätt och rättsvetenskaplig metod.

Tidigare har Claes Sandgren varit ledamot av Internationella Juristkommissionen i Genève och ordförande i styrelsen för Institutet mot mutor mellan åren 2008-2014. Han undervisar fortfarande examensarbeten och har anknytning till Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL).

Mer om Claes Sandgrens publikationer.