Bestämmelsen om olaga integritetsintrång infördes den 1 januari 2018 och kan leda till att spridning av bilder från olycksplatser polisanmäls. Ännu finns dock inte så många utredda fall av detta brott och endast ett fall har tagits upp i högsta domstol. Dennis Martinsson medverkade i Studio Ett och förklarade vad brottet innebär och vad som kan klassas som olaga integritetsintrång.

Hör inslaget som sändes i Studio Ett, fredagen den 21 augusti.
 

Om Dennis Martinsson

Dennis Martinsson
Dennis Martinsson. Bild: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen. Han disputerade vid Stockholms universitet 2016 på avhandlingen Om straffrättsvillfarelse och deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika straffrättsliga frågeställningar och teman.

Dennis Martinsson är kursföreståndare för grundkursen i straffrätt, specialkursen Straffrätt och samhälle och undervisar på Juridisk introduktionskurs (JIK), allmän rättslära samt på flera specialkurser. Dennis handleder och examinerar även examensarbeten i straffrätt.

Mer om Dennis Martinssons publikationer.