Intervjun publicerades i Aftonbladet den 18 maj: "Omöjligt att delta frivilligt om man är utsatt för människohandel

När intervjun gjordes var det inte offentligt att att Åklagarmyndigheten nu har öppnat en utredning om oaktsam våldtäkt.