Sedan den 1 april 2020 har polisen fått möjlighet att installera spion­program i privatpersoners mobiltelefoner och datorer för att kunna avlyssna krypterad datatrafik. Det är ett tillfälligt infört tvångsmedel som är en del av regeringens 34-punktsprogram för åtgärder mot gäng­kriminalitet. Men åtgärden i sin nuvarande form och användning utgör ett allvarligt hot mot de rättstatliga och grundläggande värdena, skriver de tre debattörerna i SvD Debatt:

– Vi vill varna för är att en alltför lättvindig användning av hemlig dataavläsning kan få betydliga, generella konsekvenser för förhållandet mellan staten och individen.

Läs ”Ökad hemlig avläsning hot mot integriteten” som publicerades i SvD Debatt den 19 april 2021.

 

Om Dennis Martinsson

Dennis Martinsson. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen. Han disputerade vid Stockholms universitet 2016 på avhandlingen "Om straffrättsvillfarelse" och deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika straffrättsliga frågeställningar och teman.

Dennis Martinsson är kursföreståndare för grundkursen i straffrätt, specialkursen Straffrätt och samhälle och undervisar på Juridisk introduktionskurs (JIK), allmän rättslära samt på flera specialkurser. Dennis handleder och examinerar även examensarbeten i straffrätt.

Mer om Dennis Martinssons publikationer.