Diskussionen om att nödvärnsrätten bör utvidgas har blivit aktuell mot bakgrund av ett hovrättsfall, där den tilltalade invände nödvärn men dömdes för vållande till annans död.

Dennis Martinsson håller inte med om att en förändring av befintlig lagstiftning om nödvärn är nödvändig. I en debattartikel som har publicerats i Upsala Nya Tidning (UNT) förklarar han att både lagstiftningen och etablerad rättspraxis redan klart står på den nödvärnsberättigades sida och ger gott med utrymme till att bruka försvarsvåld vid behov. 

Läs debattartikeln som publicerades den 5 augusti 2020