RÄTTSEXPERTEN: Sverige har unikt sätt hantera allvarligt psykisk störda – kan dömas av domstol


I sin krönika klargör Dennis Martinsson bland annat att allvarlig psykisk störning inte är en medicinsk diagnos, utan ett juridiskt begrepp. Han förklarar också hur stegen ser ut när det gäller att bestämma om någon lider av en allvarlig psykisk störning eller ej och ger exempel på vad som typiskt sett anses utgöra en allvarlig psykisk störning.

Dennis förklarar också att Sverige har ett unikt sätt att hantera personer som bedöms ha en allvarlig psykisk störning. I Sverige kan sådana personer nämligen dömas till rättspsykiatrisk vård eller, under vissa förutsättningar, till fängelse. I många andra länder anses dessa personer inte ens kunna ställas inför en domstol.