I det uppmärksammade Drottninghögsfallet yrkade åklagaren på fleråriga fängelsestraff för grova narkotikabrott. Delar av bevismaterialet, bestående av en stor mängd avslyssnade telefonsamtal, underkändes dock och domen för de som sålt narkotika landade därför på narkotikabrott av normalgraden och dagsböter. Samtidigt användes samma bevismaterial som grund till flera fällande domar för köp av narkotika.

Dennis Martinsson kommenterar fallet i Sveriges Radios granskande radioprogram P1 Kaliber där Drottninghögsfallet omfattar flera avsnitt:

–  Om man ser det från köparnas perspektiv så har ju de, så att säga, efter det här säljarfallet gjort någonting som egentligen inte kan bevisas.


P1 Kaliber, Drottningshögsmålet - avsnitt 3

Inslag som sändes i Ekot den 23 november 2020: "Telefonavlyssning både friade och fällde i stort narkotikamål"
 

(Se även; Tidigare artikel om Dennis Martinssons medverkan i P1 Kaliber om Drottninghögsfallet, avsnitt 1 och 2)

 

Om Dennis Martinsson

Dennis Martinsson. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen. Han disputerade vid Stockholms universitet 2016 på avhandlingen Om straffrättsvillfarelse och deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika straffrättsliga frågeställningar och teman.

Dennis Martinsson är kursföreståndare för grundkursen i straffrätt, specialkursen Straffrätt och samhälle och undervisar på Juridisk introduktionskurs (JIK), allmän rättslära samt på flera specialkurser. Dennis handleder och examinerar även examensarbeten i straffrätt.

Mer om Dennis Martinssons publikationer.