I det uppmärksammade Drottninghögsfallet yrkade åklagaren på fleråriga fängelsestraff för grova narkotikabrott. Delar av bevismaterialet underkändes dock och domen för de som sålt narkotika landade därför på narkotikabrott av normalgraden och dagsböter - Ett praktfiasko enligt Dennis Martinsson, universitetslektor och doktor i straffrätt vid Stockholms universitet.

Problemet enligt domstolen var att bevisningen i fallet inte kunde anses tillförlitlig eftersom det var två vanliga poliser, utan minsta erfarenhet eller utbildning i röstverifiering, som hade fått i uppgift att avgöra vem av de misstänkta som pratade på de drygt 7000 inspelningarna. Samtal som dessutom skedde på språk som poliserna själva inte behärskade och som raderades innan huvudförhandlingen i tingsrätten ens hade ägt rum. 

Dennis Martinsson kommenterar fallet i Sveriges Radios granskande radioprogram P1 Kaliber. Drottninghögsfallet omfattar flera avsnitt, varav två har blivit publicerade till dags dato, och Dennis talar då framför allt om hur förundersökningen i fallet gick till. Han är tydligt kritisk till hur röstverifieringen utfördes.

– Som jag ser det så har analyserna gått till på ett sånt amatörmässigt sätt att man i princip hade kunnat tagit in vem som helst från gatan och gjort det här, säger Dennis Martinsson.

P1 Kaliber, Drottninghögsmålet - avsnitt 1

P1 Kaliber, Drottninghögsmålet - avsnitt 2

Inslag som sändes i Ekot den 16 november 2020: "Svårt att utreda vem som pratar vid telefonavlyssning"

 

Om Dennis Martinsson

Dennis Martinsson. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen. Han disputerade vid Stockholms universitet 2016 på avhandlingen Om straffrättsvillfarelse och deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika straffrättsliga frågeställningar och teman.

Dennis Martinsson är kursföreståndare för grundkursen i straffrätt, specialkursen Straffrätt och samhälle och undervisar på Juridisk introduktionskurs (JIK), allmän rättslära samt på flera specialkurser. Dennis handleder och examinerar även examensarbeten i straffrätt.

Mer om Dennis Martinssons publikationer.