Intervjun börjar cirka fem minuter in i Rapport

Det finns även en artikel på SVTs webbplats