I Örebro tingsrätt börjar snart huvudförhandlingen i en rättegång där en åklagare står åtalad för brottet obefogat åtal. Det brottet aktualiseras om exempelvis en åklagare åtalar en misstänkt person utan att det finns så kallade sannolika skäl för det. En åklagare ska i regel ha så pass mycket på fötter att han eller hon kan förvänta sig en fällande dom.

Dennis Martinsson, universitetslektor och doktor i straffrätt vid Stockholms universitet, kommenterar det aktuella fallet i P4 Örebro. Han säger bland annat att det är väldigt ovanligt att åtal väcks för det här brottet, att det i regel krävs sannolika skäl och att det trots allt är bra att det finns ett brott av det här slaget eftersom det kan användas för att rätta till saker när det har gått fel.  
 

Hör inslaget som sändes i P4 Örebro den 28 februari 2021.
 

Om Dennis Martinsson

Dennis Martinsson. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen. Han disputerade vid Stockholms universitet 2016 på avhandlingen Om straffrättsvillfarelse och deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika straffrättsliga frågeställningar och teman.

Dennis Martinsson är kursföreståndare för grundkursen i straffrätt, specialkursen Straffrätt och samhälle och undervisar på Juridisk introduktionskurs (JIK), allmän rättslära samt på flera specialkurser. Dennis handleder och examinerar även examensarbeten i straffrätt.

Mer om Dennis Martinssons publikationer.