Det finns ingen lag kring att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till allmänheten i samband med rådande pandemi. Att bryta mot smittskyddslagen skulle dock potentiellt kunna leda till straffrättsliga konsekvenser på sikt. Dennis Martinsson, universitetslektor och doktor i straffrätt vid Stockholms universitet, förklarar i en intervju med nyheter24 vilka tänkbara brott som en coronasmittad skulle kunna bli dömd för om den genom ovarsamt agerande skulle sprida smittan vidare.

Läs artikeln "Detta kan du dömas för om du träffar folk när du är sjuk i corona" som publicerades på nyheter24.se den 20 november.
 

 

Om Dennis Martinsson

Dennis Martinsson. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen. Han disputerade vid Stockholms universitet 2016 på avhandlingen Om straffrättsvillfarelse och deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika straffrättsliga frågeställningar och teman.

Dennis Martinsson är kursföreståndare för grundkursen i straffrätt, specialkursen Straffrätt och samhälle och undervisar på Juridisk introduktionskurs (JIK), allmän rättslära samt på flera specialkurser. Dennis handleder och examinerar även examensarbeten i straffrätt.

Mer om Dennis Martinssons publikationer.