Det var via ett språkcafé i svenska kyrkan som den 73-åriga kvinnan lärde känna flera flyktingfamiljer och fick kännedom om deras avslag på asylansökan. Familjerna saknade själva dator och betalkort, så genom att ge den svenska kvinnan kontanter så hjälpte hon dem att betala deras tågbiljetter med sitt eget betalkort. 

Genom att hjälpa till med att köpa tågbiljetter hade kvinnan dock gjort flykten för de asylsökande möjlig, resonerade tingsrätten i tyska Flensburg som dömt henne skyldig till 33 fall av människosmuggling. Straffet blev böter motsvarande 26 000 svenska kronor.

Fallet med kvinnan och de köpta tågbiljetterna tas upp i Eftermiddag i P4 Örebro eftersom det kan tyckas märkligt att en svensk medborgare på denna bakgrund kan fällas för människosmuggling i tysk rätt. Dennis Martinsson, universitetslektor och doktor i straffrätt vid Stockholms universitet, gästar programmet för att förklara hur brottet människosmuggling defineras och varför fallet inte tas upp i svensk domstol.

– Själva brottet fullbordades när de här asylsökande personerna passerade gränsen till Tyskland och därmed var på tysk mark, och när de var det så var det ett brott enligt tysk rätt. Det är det som gör att hon döms i Tyskland eftersom brottet anses ha begåtts där helt enkelt, förklarar Dennis Martinsson. 

Hör hela inslaget som sändes i Eftermiddag i P4 Örebro den 29 oktober. Det börjar ca 46 minuter in i sändningen.

 

Om Dennis Martinsson

Dennis Martinsson. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen. Han disputerade vid Stockholms universitet 2016 på avhandlingen Om straffrättsvillfarelse och deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika straffrättsliga frågeställningar och teman.

Dennis Martinsson är kursföreståndare för grundkursen i straffrätt, specialkursen Straffrätt och samhälle och undervisar på Juridisk introduktionskurs (JIK), allmän rättslära samt på flera specialkurser. Dennis handleder och examinerar även examensarbeten i straffrätt.

Mer om Dennis Martinssons publikationer.