Förra fredagen, den 19 mars, kom domen från Västmanlands tingsrätt i den så kallade Jaktbrottshärvan, där bland annat en känd industriledare åtalades för att dels ha hanterat gift i syfte att döda varg, dels genom att ha varit ute på jakt i syfte att döda varg. Totalt stod fyra personer åtalade för dessa två slags jaktbrott, en kvinna och tre män.

På fredagen stod det nu klart att tingsrätten kommit fram till att alla fyra åtalade skulle frikännas. Skälet till det var helt enkelt att man gjorde bedömningen att åklagarens bevisning var otillräcklig och inte når upp till de högt ställda beviskrav som ska gälla i brottmål. 

I samband med att tingsrätten meddelade sin dom så gästade Dennis Martinsson SVT Nyheter Direkt för att kommentera domen. Utöver att förklara hur tingsrätten har gjort sin bedömning så berättar han att det är sannolikt att domen överklagas till hovrätten, inte minst med tanke på att polis och åklagaren har investerat mycket prestige i det här fallet som har utretts under inte mindre än fyra år.

Se SVT Nyheter Direkt om "Dom i jaktbrottshärva" som sändes den 19 mars 2021.

 

Om Dennis Martinsson

Dennis Martinsson. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen. Han disputerade vid Stockholms universitet 2016 på avhandlingen Om straffrättsvillfarelse och deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika straffrättsliga frågeställningar och teman.

Dennis Martinsson är kursföreståndare för grundkursen i straffrätt, specialkursen Straffrätt och samhälle och undervisar på Juridisk introduktionskurs (JIK), allmän rättslära samt på flera specialkurser. Dennis handleder och examinerar även examensarbeten i straffrätt.

Mer om Dennis Martinssons publikationer.