År 2018 åtalas en person för olaga hot mot tjänsteman efter att ha publicerar en bild av påstått hotfull karaktär på sina sociala medier och därefter släppt en rapplåt där en polis nämns vid både för- och efternamn. Fallet har fått stor uppmärksamhet eftersom det nu gått hela vägen till Högsta domstolen, som har att avgöra om den påstådda gärningen de facto utgör ett brott eller om den ryms inom ramen för yttrandefriheten och därmed är straffri.

Dennis Martinsson, doktor i straffrätt vid Stockholms universitet, medverkar i ett avsnitt med P3 Krim där han kommenterar fallet. Han berättar varför detta fall har gått vidare bland instanserna och vad som gör det särskilt intressant:

– Det intressanta tycker jag är att just den här frågan hur domstolen kommer göra avvägningen mot yttrandefrihet. Den kommer att bli intressant egentligen oavsett om det blir en friande eller en fällande dom. 

Lyssna på "Frej Larsson och rapptexten som gick till Högsta domstolen" som sändes i P3 Krim den 3 mars 2021.

 

Om Dennis Martinsson

Dennis Martinsson. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen. Han disputerade vid Stockholms universitet 2016 på avhandlingen Om straffrättsvillfarelse och deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika straffrättsliga frågeställningar och teman.

Dennis Martinsson är kursföreståndare för grundkursen i straffrätt, specialkursen Straffrätt och samhälle och undervisar på Juridisk introduktionskurs (JIK), allmän rättslära samt på flera specialkurser. Dennis handleder och examinerar även examensarbeten i straffrätt.

Mer om Dennis Martinssons publikationer.