Enligt gällande principer får en domstol idag endast döma på det som i faktum framkommer under rättegången, vilket i praktiken innebär att till exempel förundersökningsmaterial i huvudregel inte kan ses som bevismaterial. Denna regel kallas för omedelbarhetsprincipen. Den senaste tiden har regelverket kring detta kritiserats kraftigt och sägs bland annat ge kriminella möjlighet att anpassa sina vittnesmål till den bevisning som de får ta del av inför förhandlingen. Nu öppnar flera politiska partier därför upp för att modernisera dessa centrala delar för hur ett brottsmål går till.

Dennis Martinsson, universitetslektor och doktor i straffrätt vid Stockholms universitet, har med denna bakgrund medverkat i en artikel av TT där även inrikesminister Mikael Damberg och åklagare Paulina Brandberg intervjuas på ämnet. Han säger att om omedelbarhetsprincipen ska göras om, måste det ske på ett sätt som i tillräckligt stor hänsyn beaktar rättssäkerheten. Så kan t.ex. vara fallet om man tillåter tidiga förhör under förutsättningen att de görs i närvaro av advokat och domare samt spelas in med både ljud och bild.

 

Läs hela artikeln "Nya regler ska stoppa uppgjorda vittnesmål" som publicerats i bland annat SvD den 26 september 2020.

 

Om Dennis Martinsson

Dennis Martinsson
Dennis Martinsson. Bild: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen. Han disputerade vid Stockholms universitet 2016 på avhandlingen Om straffrättsvillfarelse och deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika straffrättsliga frågeställningar och teman.

Dennis Martinsson är kursföreståndare för grundkursen i straffrätt, specialkursen Straffrätt och samhälle och undervisar på Juridisk introduktionskurs (JIK), allmän rättslära samt på flera specialkurser. Dennis handleder och examinerar även examensarbeten i straffrätt.

Mer om Dennis Martinssons publikationer.