Ett återkommande tema under det senaste decenniet har varit det om straffet för mord och frågan har resulterat i flera lagändringar samt avgöranden från Högsta domstolen. Den 1 januari 2020 ändrades bestämmelsen senast i syfte att att fler morddömda ska dömas till livstids fängelse.

Den 26 februari meddelade Högsta domstolen ett avgörande som, eftersom det är det första sedan den nya lagstiftningen infördes, nu ger vägledning gällande hur 2020 års mordbestämmelse ska förstås. Högsta domstolen uttalar bland annat att det normala straffet för mord ska vara 16 års fängelse, vilket Dennis Martinsson kommenterar i en intervju med TT som har publicerats i flera medier, bland annat på SVT Nyheter:

– Det är en bekräftelse på att lagändringen har fått effekt på det sätt som politikerna ville, det var precis det som var huvudsyftet med 2020 års bestämmelse.


Läs artikeln "Efter HD-dom om knivmord i Västerås – ny praxis ska ge mördare längre straff" som publicerades den 26 februari 2021.

 

Om Dennis Martinsson

Dennis Martinsson. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen. Han disputerade vid Stockholms universitet 2016 på avhandlingen Om straffrättsvillfarelse och deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika straffrättsliga frågeställningar och teman.

Dennis Martinsson är kursföreståndare för grundkursen i straffrätt, specialkursen Straffrätt och samhälle och undervisar på Juridisk introduktionskurs (JIK), allmän rättslära samt på flera specialkurser. Dennis handleder och examinerar även examensarbeten i straffrätt.

Mer om Dennis Martinssons publikationer.