Produktionsbolaget bakom TV-programmet Paradise Hotel reagerade inte när en misstänkt våldtäkt ägde rum under inspelningen. Att inte ingripa i ett sådant läge kan vara ett brott i sig berättar Dennis Martinsson, doktor i straffrätt vid Stockholms universitet:

– Om någon eller några i produktionen har sett när den misstänkta våldtäkten filmades i realtid gör de sig skyldiga till underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott vilket är straffbart när det gäller våldtäkt.

Läs artikeln "Bolaget bakom Paradise Hotel kan ha begått brott" som publicerades i Svenska Dagbladet den 22 april 2021.

Läs artikeln "Produktionsbolaget bakom Paradise Hotel: ”Allt dokumenteras och följs i realtid” med filmklipp som publicerades i SVT Nyheter den 22 april 2021.

 

Om Dennis Martinsson

Dennis Martinsson. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen. Han disputerade vid Stockholms universitet 2016 på avhandlingen "Om straffrättsvillfarelse" och deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika straffrättsliga frågeställningar och teman.

Dennis Martinsson är kursföreståndare för grundkursen i straffrätt, specialkursen Straffrätt och samhälle och undervisar på Juridisk introduktionskurs (JIK), allmän rättslära samt på flera specialkurser. Dennis handleder och examinerar även examensarbeten i straffrätt.

Mer om Dennis Martinssons publikationer.