I höstas visades dokumentärserien "Estonia – fyndet som förändrar allt" på Discovery. I dokumentären visas bilder på ett hål i skrovet som inte var känt tidigare och uppmärksamheten blev stor. Nu åtalas dock journalisten bakom dokumentären för att ha brutit mot gravfriden genom att sända ned en dykrobot vid Estonia, men frågan är om syftet med dykningarna kan mildra straffet?

Dennis Martinsson, universitetslektor och doktor i straffrätt vid Stockholms universitet, intervjuas av TT och berättar att det teoretiskt är så att man helt kan slippa straff med anledning av dykningarnas syfte och resultat. 

– Det finns, generellt sett, en möjlighet att ge påföljdseftergift, men då ska det finnas någon typ av särskild omständighet, och så verkar det inte vara här, säger Dennis.  

Läs artikeln "Syftet med Estoniadykningarna kan mildra straffet" som publicerats den 25 januari i flera medier, bland annat i Hufvudstadsbladet.

 

Om Dennis Martinsson

Dennis Martinsson. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen. Han disputerade vid Stockholms universitet 2016 på avhandlingen Om straffrättsvillfarelse och deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika straffrättsliga frågeställningar och teman.

Dennis Martinsson är kursföreståndare för grundkursen i straffrätt, specialkursen Straffrätt och samhälle och undervisar på Juridisk introduktionskurs (JIK), allmän rättslära samt på flera specialkurser. Dennis handleder och examinerar även examensarbeten i straffrätt.

Mer om Dennis Martinssons publikationer.