En 24-årig man, som pekas ut som Vårbynätverkets chaufför, dömdes under onsdagen till mer än 17 års fängelse för mord och två mordförsök. Domen baserar tingsrätten på att det är möjligt att konstatera att personen i fråga hade kört den bil varifrån ett stort antal skott avlossades vid tillfället. Däremot går det inte att bevisa vem eller vilka som hade avlossat skotten.

Dennis Martinsson, doktor i straffrätt vid Stockholms universitet, har kommenterat domen för SVT Nyheters räkning Han säger att det i och för sig går att resonera såsom tingsrätten har gjort, men att han hade önskat en tydligare motivering från domstolens sida.

– Jag utgår från att domen kommer att överklagas.

Läs artikeln "Experten: Utgår från att domen kommer överklagas” som publicerades på SVT Nyheter den 14 april 2021.

 

Om Dennis Martinsson

Dennis Martinsson. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen. Han disputerade vid Stockholms universitet 2016 på avhandlingen "Om straffrättsvillfarelse" och deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika straffrättsliga frågeställningar och teman.

Dennis Martinsson är kursföreståndare för grundkursen i straffrätt, specialkursen Straffrätt och samhälle och undervisar på Juridisk introduktionskurs (JIK), allmän rättslära samt på flera specialkurser. Dennis handleder och examinerar även examensarbeten i straffrätt.

Mer om Dennis Martinssons publikationer.