En man som knivskurit en bekant över halsen så illa att personen dog dömdes i tingsrätten förra året till livstids fängelse men domen överklagades och hovrätten ändrade straffet till 18 års fängelse. Bara en månad innan knivattacken ägde rum så ändrades dock lagstiftningen för mord vilket fick riksåklagaren att begära om prövningstillstånd i HD. Det finns nämligen ett behov av vägledning för landets domstolar kring hur de ska döma i fall som detta.

Dennis Martinsson, universitetslektor och doktor i straffrätt vid Stockholms universitet, intervjuas av TT med anledning av den kommande domen. Han förklarar varför lagen har ändrats på nytt och vad som blev utgången av 2014 års lagändring.

–  Vill man vara tydlig kan man säga att regeringen helt enkelt klantade till sig i lagstiftningsprocessen, och utformade en lagtext som inte överensstämde med det man ville, säger Dennis Martinsson och fortsätter:

– Eftersom lagstiftaren sänkt tröskeln behöver Högsta domstolen klargöra vad som är utgångspunkten nu – är det ett tidsbestämt straff eller är det livstidsstraff som ska vara det normala för mord? 

Läs artikeln "HD prövar nya mordlagen – vad ska ge livstid?" som publicerades i flera medier, däribland SvD, den 8 februari 2020.

 

Om Dennis Martinsson

Dennis Martinsson. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen. Han disputerade vid Stockholms universitet 2016 på avhandlingen Om straffrättsvillfarelse och deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika straffrättsliga frågeställningar och teman.

Dennis Martinsson är kursföreståndare för grundkursen i straffrätt, specialkursen Straffrätt och samhälle och undervisar på Juridisk introduktionskurs (JIK), allmän rättslära samt på flera specialkurser. Dennis handleder och examinerar även examensarbeten i straffrätt.

Mer om Dennis Martinssons publikationer.