Det var några dagar före julafton förra året som en 19-årig man hittades svårt knivskuren vid järnvägsstationen i Boden. 19-åringen avled av sina skador och så småningom greps ett flertal unga män. När fallet togs upp i tingsrätten i juni 2020 så dömdes en av männen till 13 års fängelse för mord och de andra två åtalade dömdes för grov misshandel till tre, respektive två år och sex månader i fängelse. 

Efter en tid meddelar den mordmisstänkte mannens ombud att han överklagar domen och i hovrätt så frias nu mannen för mord och döms istället till 1,5 års fängelse för grov misshandel. Till skillnad från tingsrätten så drog nämligen hovrätten slutsatsen att ingen av männen kan dömas för mord eftersom åklagaren inte kan bevisa vem av de åtalade männen som utdelade knivhuggen i misshandeln. Dennis Martinsson, universitetslektor och doktor i straffrätt vid Stockholms universitet, har tittat närmare på fallet och menar att den ändrade domen ganska tydligt beror på en åklagarmiss.

– Åklagaren menar ju att det är en specifik person som utfört knivhuggen men hovrätten menar att det går inte att bevisa att det just var den här personen. Så att i grunden är det kanske så att det är åklagaren som lite har klantat sig när man har utformat gärningsbeskrivningen, säger Dennis Martinsson.

Se inslaget som sändes i SVT Nyheter Norrland den 28 september 2020.

 

Om Dennis Martinsson

Dennis Martinsson
Dennis Martinsson. Bild: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen. Han disputerade vid Stockholms universitet 2016 på avhandlingen Om straffrättsvillfarelse och deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika straffrättsliga frågeställningar och teman.

Dennis Martinsson är kursföreståndare för grundkursen i straffrätt, specialkursen Straffrätt och samhälle och undervisar på Juridisk introduktionskurs (JIK), allmän rättslära samt på flera specialkurser. Dennis handleder och examinerar även examensarbeten i straffrätt.

Mer om Dennis Martinssons publikationer.