Är det nödvändigt att en domstol i ett mål om diskrimineringsersättning prövar om diskriminering faktiskt har ägt rum om den sökande begär det, för att kravet på effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner ska vara uppfyllt? Det var innebörden i en fråga till EU-domstolen från Högsta domstolen i Sverige som grundar sig i ett fall med en flygpassagerare som anser sig ha nekats att flyga från Göteborg till Stockholm på grund av sin etnicitet.

Diskrimineringsombudsmannen stämde flygbolaget i tingsrätten eftersom passageraren ansågs diskriminerad och bolaget gjorde upp med mannen i en förlikning, men utan att erkänna att någon diskriminering hade skett. Nu slår EU:s domstol ner på hanteringen av målet - Det kan inte anses tillräckligt som rättsligt skydd mot diskriminering att bara betala en ersättning.

"EU-domstolens dom i målet ogiltigförklarar möjligheten till ”orent medgivande” för en svarande i ett diskrimineringsmål, men följderna av domen ska inte överdrivas" skriver Erik Sinander, som är Lag & Avtals expert på EU-rätt. 

Läs "Kommentar: Även ett rent medgivande kan göras strategiskt" som publicerades i Lag & Avtal den 27 april 2021 (låst artikel).
 

Om Erik Sinander

Erik Sinander. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Erik Sinander är juris doktor i internationell privaträtt och lektor vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hans avhandling handlade om skiljeavtal och skiljeförfaranden i internationella anställningsförhållanden. 

Erik är kommentator för Lag & Avtals bevakning av arbetsrättsliga domar från EU-domstolen och skriver kontinuerligt artiklar om internationell privaträtt och arbetsrätt i juridiska tidskrifter.

Läs mer om Erik Sinanders publikationer