SAS är skyldigt att betala kompensation till passagerare för flygningar som ställs in på grund av pilotstrejk. Det har EU-domstolen slagit fast, och gick då tvärt emot förslaget till dom från domstolens egen generaladvokat och Allmänna reklamationsnämndens vägledande beslut. Detta är ett viktigt förtydligande av EU-domstolen skriver Erik Sinander, juris doktor i internationell privaträtt, som i Lag & Avtal förklarar varför generaladvokatens och ARN:s tolkningar kan vara rent av skadliga för maktbalansen på flygarbetsmarknaden:

– Både generaladvokatens och ARN:s tolkningar skulle ha kunnat ge upphov till en bakvänd ordning där arbetsrättsligt lovliga strejker skulle komma att bedömas i konsumenträttsliga sammanhang för att fastställa vilken sida som var klandervärd.  

Läs "Sinander: Löjeväckande från ARN om pilotstrejken" som publicerades i Lag & Avtal den 7 april 2021

 

Om Erik Sinander

Erik Sinander. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Erik Sinander är juris doktor i internationell privaträtt och lektor vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hans avhandling handlade om skiljeavtal och skiljeförfaranden i internationella anställningsförhållanden. 

Erik är kommentator för Lag & Avtals bevakning av arbetsrättsliga domar från EU-domstolen och skriver kontinuerligt artiklar om internationell privaträtt och arbetsrätt i juridiska tidskrifter.

Läs mer om Erik Sinanders publikationer