När Södertörns högskola under våren 2015 utlyste en tjänst som lektor i offentlig rätt fastslog skolan att den döva arbetssökande var den mest kvalificerade men skolan avbröt trots detta rekryteringen på grund av att det skulle bli för dyrt med tolk. Fallet anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen, som valde att driva fallet i Arbetsdomstolen. Där slog man fast att det inte var fråga om olaglig diskriminering med anledning av att de anpassningsåtgärder som arbetsgivaren skulle ha behövt vidta inte var rimliga.

Erik Sinander, jur.dr och universitetslektor i internationell privaträtt vid Stockholms universitet, är kommentator hos Lag & Avtal. Han har tittat närmare på domen som nu har blivit kritiserad av FN och förklarar att det framgår att de inblandade aktörernas fel egentligen främst grundar sig i att det inte har gjorts en tillräcklig utredning av kostnaden av nödvändiga anpassningsåtgärder. Detta avgörande är principiellt viktigt menar Erik, eftersom det slår fast hur inte bara svenska aktörer utan även till exempel EU-domstolen har att rätta sig efter FN-kommitténs beslut i framtiden.

Läs hela Erik Sinanders kommentar i Lag & Juridik från den 7 september 2020:
"FN: Anpassningar borde ha utretts bättre av Södertörn"
 

Om Erik Sinander

Erik Sinander. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Erik Sinander är juris doktor i internationell privaträtt och lektor vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hans avhandling handlade om skiljeavtal och skiljeförfaranden i internationella anställningsförhållanden. 

Erik är kommentator för Lag & Avtals bevakning av arbetsrättsliga domar från EU-domstolen och skriver kontinuerligt artiklar om internationell privaträtt och arbetsrätt i juridiska tidskrifter.

Läs mer om Erik Sinanders publikationer