Barn som är placerade i fosterhem på grund av att föräldrarna har brustit i omsorgen av barnen kan fortfarande bli utvisade tillsammans med sina föräldrar. Det är ovärdigt, menar flera experter på ämnet som gemensamt har skrivit en artikel som publicerats på Svenska Dagbladet. Några av de inblandade är Pernilla Leviner, Kavot Zillén och Anna Kaldal. 

– Vi vill med denna artikel lyfta situationen för en extremt utsatt grupp som har mycket svårt att göra sin egen röst hörd, skriver de.

Läs debattartikeln ”Ovärdigt att utvisa placerade barn” som publicerades i SvD Debatt den 23 februari 2021.

 

Om Pernilla Leviner

Pernilla Leviner. Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet

Pernilla Leviner är professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum som är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Juridiska fakulteten med inriktning på rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Pernilla deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall med anknytning till barnrätt.

Pernilla Leviner undervisar grundkurserna i statsrätt, förvaltningsrätt och familjerätt samt bl.a. även i specialkurs i Barnrätt, Family Law Across Borders, Terapeutisk juridik och Comparative law.   

Mer om Pernilla Leviners publikationer.

 

Om Kavot Zillén

Kavot Zillén

Kavot Zillén är docent och universitetslektor i offentligt rätt med ett särskilt intresse för medicinsk rätt och mänskliga rättigheter i vården, såsom religions- och samvetsfrihet, rätten till hälsa, rätten till privatliv och icke-diskriminering.

Hon är ställföreträdande föreståndare för Barnrättscentrum vid Stockholms universitet och även kursföreståndare för en ny fristående kurs i medicinsk rätt.

Läs mer om Kavot Zilléns publikationer.

 

Om Anna Kaldal

Anna Kaldal är professor i processrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.  Hon forskar inom ämnena brott mot barn och sexualbrott mot vuxna.

Anna Kaldal undervisar på grundkursen i processrätt samt specialkurserna Förundersökning, Straffprocess och Rättspsykologi. Vid sidan av detta föreläser och undervisar hon på utbildningar för anställda inom rättsväsende och socialtjänst.