Det svenska bruksvärdessystemet har legat till grund för hyressättningen på bostadsmarknaden i över ett halvt sekel. Men hur det fungerar är en branschhemlighet, systemet är otydligt och det saknar transparens vilket påverkar hyresgästerna.

Haymanot Baheru, jur. dr med specialisering på bostadsmarknadsfrågor, gästar Bopolpodden och är där tydlig med att hon tycker att fastighetsägare borde stämma staten, för att få ordning på marknaden.

Hör hela Bopolpodden avsnitt #71, "Haymanot Baheru: Fastighetsägare borde stämma staten" från den 2 november 2020

 

Om Haymanot Baheru

Haymanot Baheru

Juris doktor Haymanot Baheru är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, och har specialiserat sig på bostadsmarknadsfrågor. Hon disputerade den 5 juni 2020 på avhandlingen ”Hyressättning – Prisets reglering vid bostadshyra”.


Haymanot Baheru är utredningssekreterare i den nyligen tillsatta utredningen "Fri hyressättning vid nyproduktion" (Ju 2020:10).

Läs mer om Haymanot Baheru.