Haymanot Baheru, doktor i civilrätt vid Stockholms universitet, disputerade förra året med sin avhandling "Hyressättning – Prisets reglering vid bostadshyra". Hon håller inte helt med om att avskaffandet av den lagstadgade hyresnormerande rollen för allmännyttan inte har varit märkbar under förhandlingarna, vilket bland annat Fastighetsägarna Stockholm vill påstå. Istället säger hon:

– Jag menar att 2011 års reform har ökat behovet av taktiska överväganden från båda förhandlingsparterna och en viss anpassning ser vi från de allmännyttiga bostadsföretagens sida i Stockholm och Göteborg. Dessa har börjat förhandla gemensamt, vilket minskar risken för priskonkurrens mellan huvudmannens olika bostadsföretag på orten.

Läs artikeln "Stort behov att tydliggöra spelplanen" som publicerades i Fastighetstidningen den 2 mars 2021.


 

Om Haymanot Baheru

Haymanot Baheru

Juris doktor Haymanot Baheru är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, och har specialiserat sig på bostadsmarknadsfrågor. Hon disputerade den 5 juni 2020 på avhandlingen ”Hyressättning – Prisets reglering vid bostadshyra”.


Haymanot Baheru är utredningssekreterare i den nyligen tillsatta utredningen "Fri hyressättning vid nyproduktion" (Ju 2020:10).

Läs mer om Haymanot Baheru.