Staten är nu beredd att kliva in och ta ett större ansvar för fungerande hyresförhandling meddelade socialdemokraternas bostadspolitiske talesperson Johan Löfstrand under ett webbsänt seminarium under tisdagen, anordnat av branschorganisationen Fastighetsägarna. Med som juridisk expert var Haymanot Baheru, jur. dr i civilrätt vid Stockholms universitet, som kort sammanfattade kritiken mot dagens hyressättningssystem - en problembeskrivning som även Johan Löfstrand kunde hålla med om.

– Vi måste ställa oss frågan om det ska krävas en doktorsavhandling för att förklara hur priset för en grundläggande vara är reglerad, säger Haymanot Baheru.
 

Läs artikeln "Eniga om behovet av nya regler för hyressättning" som publicerades den 20 oktober i Fastighetstidningen.

 

Om Haymanot Baheru

Haymanot Baheru

Juris doktor Haymanot Baheru är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, och har specialiserat sig på bostadsmarknadsfrågor. Hon disputerade den 5 juni 2020 på avhandlingen ”Hyressättning – Prisets reglering vid bostadshyra”.


Haymanot Baheru är utredningssekreterare i den nyligen tillsatta utredningen "Fri hyressättning vid nyproduktion" (Ju 2020:10).

Läs mer om Haymanot Baheru.