Det finns stora brister börsbolagens kunskap om lojalitetsplikten anser Jessica Östberg, universitetslektor i associationsrätt vid Stockholms universitet, som varnar för att det kan leda till att förtroendet för aktiemarknaden och näringslivet skadas.  

Läs artikeln "Toppjuristen kritisk till aktieköp i konkurrenter – ”stor okunskap” som publicerades i Dagens Industri den 5 januari 2021. (Låst artikel)

 

Om Jessica Östberg

Jessica Östberg

Jessica Östberg är universitetslektor i associationsrätt och avdelningsledare för forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt samt ledamot av forskningsavdelningen för Hållbart företagande vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) vid Juridicum, Stockholms universitet. 

Jessicas intresseområde spänner över hela associationsrätten och i viss utsträckning aktiemarknadsrätten. Hon är kursföreståndare för grundkursen i associationsrätt och handleder och examinerar också examensarbeten inom såväl bolagsrätt som aktiemarknadsrätt.

Mer om Jessica Östbergs publikationer.