Precis som i den tidigare intervjun med TV4 på samma ämne så säger Johan Schelin att det är tveksamt att klassificera ett tyskt fartyg med tyskt territorium och att svenska domstolar har jurisdiktion i fråga om svenska medborgares handlingar utomlands. Han förklarar också att domen är problematisk i och med att den öppnar för dykningar även i andra syften än rent journalistiska.

Se inslaget "Suède : le naufrage de l'Estonia soulève de nouvelles questions" som sändes i ARTE den 15 februari 2020.

 

Om Johan Schelin

Johan Schelin

Johan Schelin är professor i sjö- och transporträtt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han är föreståndare för Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt och kursföreståndare för kurserna Examensarbete, Maritime & Transportation Law samt Juridik & Praktik.

Johan har varit utredare i olika sjö- och transporträttsliga frågor samt representerat Sverige i sjö- och transporträttsliga förhandlingar inom såväl FN som EU.