Utgången av måndagens rättegång mot de två journalisterna bakom en ökänd dokumentär om passagerarfartyget Estonias förlisning var inte given men trots det har utgången överraskat många. I TV4 Efter Fem diskuterades domen med så väl en av de åtalade, en av de överlevande samt med Johan Schelin, professor i sjö- och transporträtt vid Stockholms universitet. Enligt honom är det tveksamt om man verkligen kan klassificera ett tyskt fartyg med tyskt territorium så som Göteborgs tingsrätt gjort.  

– Den allvarliga konsekvensen av detta är ju att det kan öppna för fler dykningar vilket skulle kunna leda till någon makaber form av turism, säger Johan Schelin.

Se inslaget om Estoniarättegången som sändes i TV4 Efter Fem den 8 februari 2021.

 

Om Johan Schelin

Johan Schelin

Johan Schelin är professor i sjö- och transporträtt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han är föreståndare för Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt och kursföreståndare för kurserna Examensarbete, Maritime & Transportation Law samt Juridik & Praktik.

Johan har varit utredare i olika sjö- och transporträttsliga frågor samt representerat Sverige i sjö- och transporträttsliga förhandlingar inom såväl FN som EU.