Koncernen wpd har ansökt om tillstånd för att uppföra en vindkraftspark på höjdområdena runt Ripfjället i Malung-Sälens och Torsby kommuner, i Dalarna respektive Värmlands län. Totalt planeras 30 vindkraftverk med en högsta totalhöjd om 250 meter. I stort sett alla politiska partier har sagt ja till bygget men ett folkligt uppror har byggts upp mot planerna med så väl demonstrationer som namninsamlingar. Nu besöker SVT Malung i programmet Sverige möts: Direkt där bland annat Jonas Ebbesson medverkar för att ge expertuttalande om miljörätt.

– Det är inte så ovanligt att lokalbefolkningen reagerar på vindkraft, jämfört med andra miljöstörande verksamheter, och det är inte bara i Sverige. Troligtvis beror det på att man känner att man får något väldigt nära inpå sig utan att för den delen få ut fördelarna av det, säger Jonas Ebbesson.

Se hela avsnittet av Sverige möts: Direkt som sändes den 7 oktober 2020.

 

Om Jonas Ebbesson

Jonas Ebbesson. Bild: Eva Dalin / Stockholms universitet

Jonas Ebbesson är professor i miljörätt och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum vid Stockholms universitet. Till höstterminen 2021 är det även tänkt att han ska bli föreståndare för magisterprogrammet i miljörätt, som institutionen har beslutat att återuppta efter drygt sex års uppehåll. 

Jonas Ebbesson forskar och undervisar huvudsakligen i miljörätt. Hans forskning är inriktad på olika miljörättsliga frågor, ofta i gränssnittet till andra ämnesområden och med en internationell infallsvinkel. Jonas har ägnat en stor del av sin forskning åt allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta tema berör förhållandet mellan miljöskydd, mänskliga rättigheter och ”miljödemokrati”.
 

Läs mer om Jonas Ebbeson