Boende i staden Arica i Chile gick ihop i kommanditbolaget Arica Victims och stämde gruvbolaget Boliden 2017. De menade att de blivit sjuka av arsenikdamm som Boliden under 1980-talet exporterat gruvavfall till Chile. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, var ett av Arica Victims tre juridiska ombud i rättsprocessen ”Arica Victims mot Boliden Mineral”. Han skriver i DN Debatt att regeringen duckar för sitt ansvar i giftskandalen.

Läs opionstexten ”Regeringen duckar för sitt ansvar för giftskandalen i Chile” som publicerades i DN Debatt den 6 februari.

Artikeln följdes upp med repiken ”Boliden har hittills inte tagit ansvar för skadorna som gruvavfallet orsakat” till Bolidens kommunikationsdirektör den 16 februrari.
 

Om Jonas Ebbesson

Jonas Ebbesson. Bild: Eva Dalin / Stockholms universitet

Jonas Ebbesson är professor i miljörätt och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum vid Stockholms universitet. Till höstterminen 2021 är det även tänkt att han ska bli föreståndare för magisterprogrammet i miljörätt, som institutionen har beslutat att återuppta efter drygt sex års uppehåll. 

Jonas Ebbesson forskar och undervisar huvudsakligen i miljörätt. Hans forskning är inriktad på olika miljörättsliga frågor, ofta i gränssnittet till andra ämnesområden och med en internationell infallsvinkel. Jonas har ägnat en stor del av sin forskning åt allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta tema berör förhållandet mellan miljöskydd, mänskliga rättigheter och ”miljödemokrati”.
 

Läs mer om Jonas Ebbeson