Författningsdomstolen underkänner den tyska klimatlagen från 2019 för att den strider mot grundlagens stadgande om ansvar för kommande generationer. Kritiken riktas särskilt mot att det i lagen inte sätts några tydliga mål för utsläppsminskningar efter 2030. Nu får landets regering till slutet av 2022 på sig att skärpa lagen.

"Att enbart ange vad som ska göras fram till 2030, men inte e vad som krävs därefter riskerar att lägga för stor börda på framtida generationer, i strid mot konstitutionen", säger Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, till DN. Han betonar att detta klargörande visar hur viktigt det är med seriösa juridiska bedömningar av klimatpolitiken - för alla länder. 

Läs artikeln Tysk dom: ”Enorm seger för klimatrörelsen” som publicerades i DN den 20 april 2021.

 

Om Jonas Ebbesson

Jonas Ebbesson. Bild: Eva Dalin / Stockholms universitet

Jonas Ebbesson är professor i miljörätt och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum vid Stockholms universitet. Till höstterminen 2021 är det även tänkt att han ska bli föreståndare för magisterprogrammet i miljörätt, som institutionen har beslutat att återuppta efter drygt sex års uppehåll. 

Jonas Ebbesson forskar och undervisar huvudsakligen i miljörätt. Hans forskning är inriktad på olika miljörättsliga frågor, ofta i gränssnittet till andra ämnesområden och med en internationell infallsvinkel. Jonas har ägnat en stor del av sin forskning åt allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta tema berör förhållandet mellan miljöskydd, mänskliga rättigheter och ”miljödemokrati”.
 

Läs mer om Jonas Ebbeson