I Chile beslutade regeringen för lite mer än två veckor sedan att de inte tänker skriva under Escazúavtalet, ett avtal vars syfte är att etablera rättigheter för alla människor att ha tillgång till en hälsosam miljö och ge särskilt skydd till ortsbefolkningen. Beslutet har dock bestridits och experter inom internationell lagstiftning och miljörätt menar att den påstådda risken som avtalet genererar enligt den sittande regeringen i Chile är starkt överdriven. Detta vidhåller bland annat Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, då han intervjuas av La Tercera.

– Jag tycker det är ett mycket olyckligt beslut som eventuellt kan tänkas grunda sig på ett missförstånd om vad Escazúavtalet kan uppnå. Jag hoppas att de kommer att ompröva sitt beslut, säger Jonas Ebbesson till den chilenska tidningen.

Läs hela artikeln som publicerades i La Tercera den 8 oktober 2020.

 

Om Jonas Ebbesson

Jonas Ebbesson. Bild: Eva Dalin / Stockholms universitet

Jonas Ebbesson är professor i miljörätt och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum vid Stockholms universitet. Till höstterminen 2021 är det även tänkt att han ska bli föreståndare för magisterprogrammet i miljörätt, som institutionen har beslutat att återuppta efter drygt sex års uppehåll. 

Jonas Ebbesson forskar och undervisar huvudsakligen i miljörätt. Hans forskning är inriktad på olika miljörättsliga frågor, ofta i gränssnittet till andra ämnesområden och med en internationell infallsvinkel. Jonas har ägnat en stor del av sin forskning åt allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta tema berör förhållandet mellan miljöskydd, mänskliga rättigheter och ”miljödemokrati”.
 

Läs mer om Jonas Ebbeson