Den norska Högsta domstolen har prövat ett överklagande från Greenpeace och Natur och Ungdom, gällande om det gick emot norsk grundlag när norska staten öppnade upp Arktis för oljeborrning. Det slutgiltiga beslutet meddelas troligen i januari.

I väntan på beslutet har dock norska regeringen nu bestämt sig för att tillåta borrning i ytterligare 136 så kallade licensblock, varav 125 ligger i arktiska Barents hav och elva i Norska havet. Det kritiseras av miljörättsorganisationen men Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, tror inte att utlysningen ger någon vink i hur fallet kommer att gå:

– Nej, det kan jag inte tänka mig. Jag förlitar mig på domstolens integritet och tror inte att regeringen har någon form av förhandsindikationer.


Läs artikeln "Norge vill öppna ännu fler oljefält i Arktis" som publicerades i SvD den 25 november 2020.

  

Om Jonas Ebbesson

Jonas Ebbesson. Bild: Eva Dalin / Stockholms universitet

Jonas Ebbesson är professor i miljörätt och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum vid Stockholms universitet. Till höstterminen 2021 är det även tänkt att han ska bli föreståndare för magisterprogrammet i miljörätt, som institutionen har beslutat att återuppta efter drygt sex års uppehåll. 

Jonas Ebbesson forskar och undervisar huvudsakligen i miljörätt. Hans forskning är inriktad på olika miljörättsliga frågor, ofta i gränssnittet till andra ämnesområden och med en internationell infallsvinkel. Jonas har ägnat en stor del av sin forskning åt allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta tema berör förhållandet mellan miljöskydd, mänskliga rättigheter och ”miljödemokrati”.
 

Läs mer om Jonas Ebbeson