Podden Det nya Sverige görs av Riksbankens jubileumsfond.