Trots att Polen förra veckan tog ett steg mot en skärpning av landets abortförbud är den generella utvecklingen i Europa att tillgången till fri abort ökar. Det finns dock några praktiska hinder så som coronapandemin och den lagstiftning som gör det möjligt för vårdpersonal att vägra utföra abort på grund av personlig övertygelse.

Kavot Zillén, docent i offentlig rätt och universitetslektor vid Stockholms universitet,  berättar i en intervju med SVT Nyheter att majoriteten av Europarådets medlemsstater har någon form av samvetsklausul, men att det varierar hur de påverkar abortfriheten.
 

Läs hela artikeln "Tillgång till fri abort ökar i Europa" som publicerades på SVT nyheter den 30 oktober.

 

Om Kavot Zillén

Kavot Zillén

Kavot Zillén är docent och universitetslektor i offentligt rätt med ett särskilt intresse för medicinsk rätt och mänskliga rättigheter i vården, såsom religions- och samvetsfrihet, rätten till hälsa, rätten till privatliv och icke-diskriminering.

Hon är ställföreträdande föreståndare för Barnrättscentrum vid Stockholms universitet och även kursföreståndare för en ny fristående kurs i medicinsk rätt.

Läs mer om Kavot Zilléns publikationer.