Inslaget börjar cirka 5 tim och 31 minuter in i sändningen.