Louise Dane, doktor i offentlig rätt, menar att det tydligt framgår av utlänningslagen (2005:716) att en person måste vara i Sverige för att beviljas asyl men att Sverige också enligt lag är skyldigt att skydda en person om den riskerar att utsättas för tortyr eller omänsklig behandling. Pål Wrange, professor i folkrätt, förklarar varför belarusisk myndighet inte får gå in på ambassaden.

Läs artikeln som publicerades i DN den 11 september 2020.

 

Om Louise Dane

Louise Dane

Louise Dane är universitetslektor och doktor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen. Hon disputerade vid Stockholms universitet 2019 på avhandlingen "Den reglerade invandringen och barnets bästa" och har även en egen blogg om barnrätt och migrationsrätt.

Louise Dane undervisar på grundkurserna i statsrätt och förvaltningsrätt samt på specialkurserna migrationsrätt, barnrätt, equality law och family law across borders. Härutöver handleder hon examensarbeten, nästan uteslutande i migrationsrätt.

Mer om Louise Danes publikationer.

 

Om Pål Wrange

Pål Wrange. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Pål Wrange är professor i folkrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat bl.a. som folkrättsrådgivare vid Utrikesdepartementet och har sedan 1988 publicerat över sextio publikationer om internationell rätt. 


Pål Wrange är ämnesföreståndare för internationell rätt och kursföreståndare för kursen International Law and the Global Economy. Han är också föreståndare för Stockholm Center for International Law and Justice (SCILJ).

Mer om Pål Wranges publikationer.