En 14-årig flicka och hennes föräldrar, som uppehållit sig olagligt i Sverige i större delen av flickans liv, får efter en dom i Migrationsöverdomstolen stanna här med hänvisning till barnets bästa. Det är första gången som Migrationsöverdomstolen har tagit upp ett fall där barnets bästa ställs mot utlänningslagen sedan Barnkonventionen blev lag förra året. 

Louise Dane, universitetslektor och doktor i offentlig rätt vid Stockholms universitet, uttalar sig om domen i en artikel i DN:

– Det är en dom som först tar avstamp i vad som är barnets bästa och sedan väger andra intressen mot det. Den pekar på att det inte lättvindigt går att svepa bort barns skäl och bara peka på intresset av reglerad invandring.

Läs artikeln "Barnkonventionen trumfar utlänningslagen: 14-åring får stanna" som publicerades i DN den 12 januari 2021. (Låst artikel)

 

Om Louise Dane

Louise Dane

Louise Dane är universitetslektor och doktor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen. Hon disputerade vid Stockholms universitet 2019 på avhandlingen "Den reglerade invandringen och barnets bästa" och har även en egen blogg om barnrätt och migrationsrätt.

Louise Dane undervisar på grundkurserna i statsrätt och förvaltningsrätt samt på specialkurserna migrationsrätt, barnrätt, equality law och family law across borders. Härutöver handleder hon examensarbeten, nästan uteslutande i migrationsrätt.

Mer om Louise Danes publikationer.