Förra veckan drabbades flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos för en misstänkt anlagd brand som gjorde att tusentals flyktingar hamnat i nöd. När justitie- och migrationsminister Morgan Johansson får frågan om Sveriges möjlighet att ta emot personer från lägret så säger han att det i dagsläget inte är aktuellt, med en hänvisning till Dublinförordningen (förordning nr 604/2013) och grundlagen. Louise Dane, doktor i offentlig rätt vid Stockholms universitet, menar dock att grundlagen inte sätter stopp för Migrationsverkets möjlighet till att agera.

– Migrationsverket har inte något tydligt eget mandat att besluta om att hjälpa de här personerna till Sverige, den frågan ägs framför allt av regeringen. Regeringen kan, om den vill, besluta att hjälpa ett antal personer till Sverige men kan inte besluta att Migrationsverket ska bevilja personerna asyl här och inte heller hur Migrationsverket ska tolka Dublinförordningen i deras enskilda ärenden, säger Louise.  
 

Läs artikeln som publicerades i DN den 16 september 2020.

 

Om Louise Dane

Louise Dane

Louise Dane är universitetslektor och doktor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen. Hon disputerade vid Stockholms universitet 2019 på avhandlingen "Den reglerade invandringen och barnets bästa" och har även en egen blogg om barnrätt och migrationsrätt.

Louise Dane undervisar på grundkurserna i statsrätt och förvaltningsrätt samt på specialkurserna migrationsrätt, barnrätt, equality law och family law across borders. Härutöver handleder hon examensarbeten, nästan uteslutande i migrationsrätt.

Mer om Louise Danes publikationer.