"Dreamers" är beteckningen på de papperslösa invandrare som kommit till USA som barn och som fått skydd mot utvisning under en begränsad tid, som kan förlängas flera gånger. Detta enligt bestämmelsen DACA (Deferred action for childhood arrivals) som utfärdades under 2012 av president Obama. Under vistelsetiden får dreamers arbeta och studera i USA på samma premisser som andra medborgare, men de har inte garanti för permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap.

Men sk. drömmare finns inte bara i USA. De politiska, juridiska och moraliska utmaningarna som den här gruppen innebär är också aktuella i Sverige. Om detta handlar det senaste avsnittet av Sveriges Radios program Konflikt där Louise Dane, doktor i offentlig rätt vid Stockholms universitet, förklarade juridiken bakom besluten i dessa asylärenden och vilka avvägningar som görs.

– Det handlar ju någonstans om att säga "Vi har den här lagstiftningen och vi vill inte skapa vägar runt den" och det kan ju då handla om att man till exempel inte vill skicka signaler om att det lönar sig att gömma sig, för då får man stanna.

Lyssna till SR Konflikt: Svenska "dreamers" som publicerades den 24 april 2021. Louise Dane dyker upp ca 36 minuter in i programmet.

 

Om Louise Dane

Louise Dane

Louise Dane är universitetslektor och doktor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen. Hon disputerade vid Stockholms universitet 2019 på avhandlingen "Den reglerade invandringen och barnets bästa" och har även en egen blogg om barnrätt och migrationsrätt.

Louise Dane undervisar på grundkurserna i statsrätt och förvaltningsrätt samt på specialkurserna migrationsrätt, barnrätt, equality law och family law across borders. Härutöver handleder hon examensarbeten, nästan uteslutande i migrationsrätt.

Mer om Louise Danes publikationer.