Kommentaren publicerades i Svenska Dagbladet den 11 februari.