Det är nu så gott som klart att den konservativa domaren Amy Coney Barrett får en plats i Högsta Domstolen, dit hon har nominerats av president Donald Trump för att ersätta den nyss avlida liberala Ruth Bader Ginsburg - ett val som väntas få stor betydelse i den amerikanska valrörelsen och därför väcker stort intresse världen över.

Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, är skribent och ofta förekommande med krönikor i Svenska Dagbladet. För en liten tid sedan då Trumps förslag till Ruth Bader Ginsburgs troliga ersättare hade tillkännagivits så lät Mårten publicera en kommentar på ämnet efter att han fördjupat sig kring Amy Coney Barretts prejudikathistorik.

– Barrett är en intellektuell och uppenbarligen oerhört kompetent jurist, men med en tydlig konservativ prägel, skriver Mårten i SvD. 

Läs "Coney Barrett – en intellektuell och kompetent jurist" som publicerades i Svenska dagbladet den 26 september.
 

Intervjuas av Dagens Juridik

Mer om Mårten Schultz tankar kring valet, domaren Amy Coney Barrett och ideologiska kopplingar i Supreme Court kan vi läsa i Dagens Juridik:

– Den vanligaste missuppfattningen om Supreme Court är troligen att domstolen mer eller mindre alltid är uppdelad efter den ideologiska skiljelinjen. Så är det inte. Det vanligaste är att Supreme Court är enhällig eller har en tydlig majoritet oavsett ideologiska kopplingar, säger Mårten.

Läs artikeln "Mårten Schultz om den vanligaste missuppfattningen om Supreme Court" som publicerades i Dagens juridik den 1 oktober. 

 

Om Mårten Schultz

 

Mårten Schultz är professor i civilrätt vid Stockholms universitet och anknuten till Stockholm Centre for Commercial Law. Hans forskning berör i första hand förmögenhetsrätt. Ett annat forskningsintresse rör mänskliga rättigheter, då särskilt rättighetskonflikter i digitala miljöer.

Mårten Schultz deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika civilrättsliga frågeställningar och teman.

Mer om Mårten Schultz