Ekot har i flera tidigare granskningar visat på stora brister i utredningar som handlat om exempelvis sexualbrott eller olaga hot som skett på nätet. Kritiken har riktats mot att utredarna inte har inhämtat bevis från appar eller sajter som har varit viktiga i sammanhanget.

Nu visar det sig att flera populära appar - till exempel TikTok - helt saknas i de råd som Åklagarmyndigheten har tagit fram som handledning för hur man kan inhämta bevis från nätet i brottsutredningar. Och inte heller datorspel nämns, trots att de i många fall är en plats där barn och ungdomar kommunicerar med vem som helst. Det är extra allvarligt säger Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet:

– Det är viktigt att det inte finns segment i det digitala samtalet som undandrar sig rättssamhällets krav. Mitt intryck är att gamingvärlden lite har gjort det. Det har blivit någon slags laglös zon. Därför är det viktigt att de här segmenten omfattas av en FAQ.
 

Lyssna till inslaget i Ekot och läs artikeln som publicerades på sverigesradio.se den 16 december 2020: "Viktiga appar för barn saknas i råd för brottsutredningar"Om Mårten Schultz

Mårten Schultz. Foto: Anna-Karin Landin / Stockholms universitet

Mårten Schultz är professor i civilrätt vid Stockholms universitet och anknuten till Stockholm Centre for Commercial Law. Hans forskning berör i första hand förmögenhetsrätt. Ett annat forskningsintresse rör mänskliga rättigheter, då särskilt rättighetskonflikter i digitala miljöer.


Mårten Schultz deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika civilrättsliga frågeställningar och teman.

Mer om Mårten Schultz