Kommentaren publicerades i Svenska Dagbladet den 11 mars.