Läs krönikan som publicerades i Svenska Dagbladet den 6 augusti.