Den senaste tiden har hot och hat mot forskare, politiker, journalister och tjänstemän uppmärksammats i Sverige som ett hot mot demokratin. Samtalsklimatet på sociala medier har också blivit mycket hårdare än vad det var förr, vilket till exempel syns i flera Facebook-grupper där nu för tiden har blivit vanligt förekommande med brott som hets mot folkgrupp, hot och ofredande. 

Allt ovan vittnar föreningen Näthatsgranskaren - som arbetar med att granska och polisanmäla brott i sociala medier - om i en intervju med Sveriges Radio. De anser att rättsväsendet måste börja ta de här brotten på nätet på allvar för att skydda det demokratiska samtalet. Det håller också Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, med om:

– Det behövs resurser, det behövs kompetenshöjning och det behövs vissa lagstiftningsåtgärder fortfarande, även om mycket har gjorts.

Läs och lyssna på reportaget "Superspridare av hat oroar Näthatsgranskaren" som publicerades på Sveriges Radio den 11 april 2021.

 

Om Mårten Schultz

Mårten Schultz. Foto: Anna-Karin Landin / Stockholms universitet

Mårten Schultz är professor i civilrätt vid Stockholms universitet och anknuten till Stockholm Centre for Commercial Law. Hans forskning berör i första hand förmögenhetsrätt. Ett annat forskningsintresse rör mänskliga rättigheter, då särskilt rättighetskonflikter i digitala miljöer.

Mårten Schultz deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika civilrättsliga frågeställningar och teman.

Mer om Mårten Schultz